Uutislistaukseen

Diakoniatyöntekijä Kati Latikka yllään Yhtaisvastuukeräys-liivit ojentamassa Yhteisvastuu-keräyslipasta ete... Diakoniatyöntekijä Kati Latikka muistuttaa, että koronan vuoksi Yhteisvastuun perinteistä ”ovelta-ovelle” listakeräystä ei järjestetä. Jos haluat auttaa ryhtymällä lipaskerääjäksi, ota yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin. Kuva: Sarah Senf

Lahjoita mulle huominen

9.2.2022 10.38

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime vuonna toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana. Se on osunut nuorille herkkään ikävaiheeseen ja koetellut ikäpolvea kovalla kädellä niin Suomessa kuin maailmalla.
– Lapset ja nuoret ovat arvokkainta, mitä meillä on. Yhdessä voimme pitää huolta, että jokaisen lapsen ja nuoren rinnalla on turvallisia aikuisia, vetoaa vuoden 2022 Yhteisvastuupiispa Mari Leppänen

Viime sunnuntaina alkaneen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuorten ahdingon ja yksinäisyyden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt.

Aikuisia tueksi nuorten arkeen

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen tuotolla tuodaan nuorten arkeen lisää aikuista tukea matalan kynnyksen menetelmin. Suomeen jäävästä 40 prosentin tuotto-osuudesta puolet saa Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään jalkautuvia palveluja tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Etsivän nuorisotyön Palveluoperaatio Saappaan toimintaa laajennetaan keräystuotolla uusille paikkakunnille ja levitetään myös kouluihin. Valtakunnallisesti toimivaa NettiSaapasta, jossa vapaaehtoiset etsivät aikuista kuuntelijaa kaipaavia nuoria eri sosiaalisen median alustoilla, laajennetaan. 

Keräysvaroilla kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä Perheystävä-toimintoja. Moottoripajat ovat nuorten harrastuspaikkoja, joissa rassailun ohella opitaan arjen hallintaa, pohditaan tulevaisuutta ja pidetään hauskaa ilman päihteitä. Perheystävä tarjoaa tukea yksinäisille, kuormittuneille tai syrjäytymisuhan alla oleville lapsiperheille.

Walk-in talk -toiminta alkamassa

Toinen puolisko Suomeen jäävästä Yhteisvastuu-tuotosta jää paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin oman seurakunnan alueella. Koronapandemian henkinen kuorma näkyy myös Seinäjoen seurakunnan nuorisotyöntekijöiden kohtaamissa lapsissa ja nuorissa.

– Yläasteen aloittavien ryhmäytyksissä oli viime syksynä merkille pantavaa, miten tämä aika on jo kaventanut ihan sosiaalisia perustaitojakin – pelkkä silmiin katsominen ja ”hein” sanominen oli monelle tosi vaikeaa, kertoo nuorisotyönohjaaja Salla-Maarit Ylinen.

Ylinen kertoo myös edellisistä vuosista poiketen huomattavan monen rippikoululaisen vanhemman ottaneen etukäteen yhteyttä ja kertoneen, miten paljon nuorta jännittää lähtö riparille.

– Olemme aloittamassa muun muassa ”walk-in talk” -toimintaa, uudenlaisen matalan kynnyksen keskusteluavun tarjoamista nuorille, kertoo nuorisotyönjohtaja Pete Ketola.

Kaukana hätä vielä suurempi

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, jonka avulla pystytään käynnistämään ja toteuttamaan hätäapua kehittyvien maiden humanitaarisissa katastrofeissa. 

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä monien nuorten osalta kokonaan. Tämän vuotisessa keräyksessä esillä on erityisesti KUA:n työ Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan väkivaltaisuuksia paenneet perheet ovat palaamassa takaisin. Yhteisvastuuvaroin tuodaan perheille ruokaturvaa ja pyritään avustamaan pakolaisuudesta palanneiden lasten ja nuorten koulukuluissa. Peruskouluja tuetaan opetuksen järjestämisessä. 

TULE LIPASKERÄÄJÄKSI

Koronan vuoksi Yhteisvastuun perinteistä ”ovelta-ovelle” listakeräystä ei järjestetä. Jos haluat auttaa ryhtymällä lipaskerääjäksi, vaikka omalla työpaikallasi, ota yhteyttä diakoniatyöntekijöihin. Yhteys- ja lahjoitustiedot: seinajoenseurakunta.fi/yhteisvastuu