Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 24.2.2022

25.2.2022 15.02

  • Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seurakunnan ympäristödiplomin katselmus- ja auditointiraportin ja hyväksyi seurakunnan ympäristöohjelman 2023–2027.
  • Henkilöstöasioissa käsiteltiin sivutoimi-ilmoitukset ja -hakemukset sekä myönnettiin lupa palkata uusia työntekijöitä eri keittiötoimen tehtäviin. Lisäksi päätettiin muuttaa leirikeskusten kurssisihteerin tehtävänimike palvelusihteeriksi ja oppilaitospastorin virkanimike korkeakoulupastoriksi.
  • Aktiivisen tuen toimintamalli on päivitetty vastaamaan seurakunnan tämänhetkistä toimintatapaa. Seurakunnassa on otettu käyttöön Esihenkilökompassi, joka auttaa esihenkilöitä toimimaan aktiivisen tuen toimintatavan mukaisesti.
  • Jokainen työala on valinnut työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella kehittämiskohteen, jota hankkeen aikana tutkitaan tarkemmin ja kehitetään. Kirkkoneuvosto valitsi kehittämiskohteekseen Yhteistyö työalojen välillä.
  • Marraskuussa 2022 käytävien seurakuntavaalien osalta kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää jakaa seurakunnan neljään äänestysalueeseen (alueseurakunta, Nurmo, Ylistaro, Peräseinäjoki). Lisäksi kirkkoneuvosto ehdottaa, että kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakuntaan 16 jäsentä ja 16 varajäsentä sekä nimeää vaalilautakunnalle puheenjohtajan.
  • Nimettiin työyhteisökonsultit, työnohjaajat Artturi Kivineva ja Markku Orsila selvittämään miten henkilöstön yhteiskäyttöä voidaan lisätä. Tästä on tehty valtuustoaloite.
  • Herättäjäjuhlien juhlatoimikuntaan tulee henkilömuutos. Majoitustoimikuntaan valittiin Juhani Hihnala.
  • Kirkkoneuvosto päätti kiinteistötyöryhmän esityksen mukaisesti, että seurakunta vuokraa Piirin kirkon Jossulla Oy:ltä 1.4.2022 alkaen.


Kirkkoneuvoston pöytäkirjat luettavissa osoitteessa domus.evl.fi.